UV pro zahradní jezírka

Dodáváme ponorné UV systémy germicidních lamp z vlastní produkce. Našim zákazníkům nabízíme certifikované produkty vysoké kvality, které jsou montovány přímo v České republice. Ke všem dodávaným produktům nabízíme ucelenou řadu náhradních dílů a příslušenství. V případě potřeby jsme schopni poradit s instalací UVC systémů nebo je přímo nainstalovat.

Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis na všechna dodávaná zařízení, odborné poradenství a konzultační činnost.

Katalog ponorných UV systémů ke stažení v PDF zde: ponorne UV katalog.pdf (544,8 kB)

 

Umístění UV-C ponorných lamp pro zahradní a koupací jezírka, rybníky koi:

Nejvhodnějším místem je instalace do potrubních systémů, nebo sběrných rozvodných nádrží před nátokem do mechanické filtrace. Instalace je možná také přímo do štěrbinových a bubnových filtrů. Další možností je umístění do retenčních přepadových komor biologických filtrací. Zde však nesmí dojít k ozařování filtračních medií, jinak by došlo k vyhubení filtračních bakterií, tím by vznikla destrukce v biologické rovnováze a funkčnost biologické filtrace by byla narušena. Velmi vhodně využívané, je také umístění do poslední filtrační komory bez filtračního media, kde dochází k poslední eliminaci mikroorganizmů, které jsou vyplavovány z biologických filtrací. Vzhledem k ponornému typu UV-C reaktoru, nedochází k vodním tlakovým ztrátám na filtračních systémech, ba naopak, dochází k mnohem většímu množství ozáření vody a delší době setrvání v kontaktu s UV zářením. Tím jsou ponorné systémy oproti průtočným systémům, nejen jedinečné, ale snižují vynaložené náklady na elektrickou energii a náročnost čerpadel. Pozor, nesmí dojít k přímému kontaktu UV záření s vodní a rostlinnou flórou. Ryby nesmí přijít do přímého kontaktu s UV-C zářením.

 

Umístění UV-C ponorných lamp pro bazény a vířivky:

UV-C lampy montujeme stěnovou průchodkou buď do potrubních systémů, nebo je umísťujeme do průtočných UV systémů do nerezových pouzder UV-C reaktorů. Tyto pouzdra jsou tzv. integrována pomocí jednoduchých převlečených mufen, nebo přírub šroubení, na sběrné potrubní systémy, jako dnové vpusti a hladinové sběrače nečistot. Naše ponorné lampy jsou vhodné také pro použití ve slané vodě, tedy tam, kde je využíváno slané vody k výrobě chlóru. UV-C lampy dezinfikují vodu na straně jedné, na straně druhé eliminují chlór a jeho nežádoucí zápach, jelikož jejich zářením dochází k jeho rozpadu. Jsou tedy stále více vítaným doplňkem pro domácí a veřejné bazény. Eliminací chlóru nedochází k dráždění pokožky a leptání sliznic. UV záření nevyvolává alergie a nevznikají rezistentní bakterie. UV-technologie se využívají všude tam, kde je nutné eliminovat obsah chemických dezinfekcí vod, jako např. bazény pro těhotné ženy, koupání kojenců apod. Další výhodou je eliminace zápachu vody, stejně tak naprostá eliminace zápachu chlóru okolního prostředí bazénů. UV-C lampy skýtají jedinou možnost dezinfekce vody a vzduchu, za minimálního použití chemických prostředků a bez negativních vlivů na životní prostředí a lidský organizmus.

 

Další uplatnění technologie UV-C germicidních lamp:

UV-C germicidní lampy lze použít v mnoha odvětvích a systémech. Především se jedná o vzduchotechnická zařízení v obchodních centrech, nemocnicích, lékařských ordinacích, tedy všude tam, kde dochází k většímu množství obyvatelstva, do kontaktu s nejrůznějšími patogeny. UV-C technologie chrání zdraví zaměstnanců, jelikož nedochází k šíření onemocnění pomocí vzduchotechnických jednotek a jejich systémů. Dalším použitím jsou úprava studniční a pitné vody, procesní voda, kde je možné recirkulační vodu opakovaně využít ve výrobních systémech. Obytné campingové vozy pro desinfekci pitné, užitkové a odpadní vody. Dezinfekce digestoří, povrchů a pracovních ploch ve veřejném stravování. Desinfekce vzduchu v domácnostech, dezinfekce ve výrobních procesech masného a uzenářského průmyslu, farmaceutický průmysl, čističky odpadních vod, vodní hospodářství a mnohé další. Dezinfekce pomocí UV-záření nevyvolává alergické reakce jako u běžných dezinfekčních prostředků, nevznikají žádné mikrobiologické super rezistence, nevzniká žádný zbytkový vedlejší produkt, který by zatěžovat naše životní prostředí.

Více se dozvíte na:

 

UV zahradní jezírka