Stavba zahradního jezírka

Realizace zahradního jezírka, zahradních okrasných rybníků, koupacích biotopů a rybníků pro chov koi, přestavby stávajících realizací, úpravy a dodávky filtračních a germicidních UV-C systémů pro Aquaculturu a vodní hospodářství, zahradní architektura.

 

Příprava stavby zahradního jezírka

Konzultace se zákazníkem je, jak již výše zmíněno, prvním krokem. Po ujasnění dispozičních možností, případně po konzultaci s architektem, navrhneme možné řešení tzv. ve zkrácené podobě. K tomuto návrhu předložíme písemnou cenovou nabídku. Po odsouhlasení se zákazníkem vypracujeme projektovou dokumentaci s doložkou energetické náročnosti na vlastní budoucí provoz. Další součástí jsou projekty elektroinstalace, jako podklady pro výpisy materiálu, přesné ocenění a případné revizní zpravy a pro vydání případné kolaudace stavebním úřadem. Před započetím stavby a podepsáním případné smlouvy o dílo, je tedy zákazník seznámen do posledního detailu s budoucí realizací, cenou, rozsahem prováděných prací, materiály, použitou technologií a samotnou částí budoucích provozních nákladů. Další součástí je odsouhlasený harmonogram prováděných prací, dle kterého stavba termínově postupuje a zohledňuje technologické postupy na zhotovovaném díle. Zákazník má tedy vždy přehled na stavu o postupu prací a odvedené práce může sledovat v návaznosti na případné platební podmínky a jejich vlastní úhrady.

Více zde: https://realizace-zahradnich-jezirek.webnode.cz/stavba-jezirka-koi/

Výstavba zahradního jezírka

Samotná výstavba začíná zařízením staveniště. Poté dojde k zaměření stavby. U jednoduchých a přehledných realizací zaměříme stavbu v naší režii, nebo po dohodě se zákazníkem. Jsme si vědomi, že zákazník může navrhovat případné změny ve tvaru a usazeni do terénu. Těmto požadavkům vždy vyhovíme, pokud nedochází k zásadním střetům s legislativou, popř. k již provedeným pracím. Po dokončení zemních prací postupujeme na samotné realizaci výstavby budoucího díla. Aplikaci hydroizolačních folií provádíme na geotextil o potřebné síle, aby nedošlo k případnému poškození. Po dokončení stavby a montáži technologických zařízení přistupujeme ke konečné vizuální realizaci, tedy k té části, kterou ujasníme se zákazníkem, nebo architektem. Dodáváme okrasné a solitérní kameny, bahenní rostliny, stavíme mola, tvarujeme okraje realizace, doplňujeme dílo o terasy a vše další potřebné. V případě zájmu dodáváme a montujeme solární systémy pro ohřev koupacích rybníku a tepelná čerpadla pro přezimování koi. Dodáváme speciální plovoucí kryty pro zimní zakrytí.


Více zde: https://realizace-zahradnich-jezirek.webnode.cz/stavba-jezirka-koi/

Zahradní jezírka pro KOI, článek ke stažení zde: jezirka pro koi.pdf (404,9 kB)

www.koi-kapr.cz

Stavba zahradního jezírka