Filtrace zahradní jezírka, mechanické a biologické

Mechanické filtrace plní funkci tzv. separace hrubých nečistot, jako např. listy, jehličí, organické zbytky, části vodních rostlin, shluky vodních řas a mnohé další. Tato separace je velmi důležitá, jelikož zachytí převážné množství nečistot a zabrání nátoku odpadu do biologických filtrací, které nejsou přetěžovány, nebo dokonce zanášeny. Jedná se tedy o kaly, které jsou biologicky dlouhodobě odbouratelné. Známe v podstatě tři základní typy mechanických filtrací.

Na druhém místě nalézáme různé typy spádových sít, dnes nazývaných štěrbinové filtry. Tyto filtry používáme pro středně nákladné realizace a jejich prostřednictvím jsme schopni odfiltrovat nečistoty od velikosti 200 – 300 mikrometrů, dle typu použitého síta ...

Více zde: https://realizace-zahradnich-jezirek.webnode.cz/zahradni-jezirka-mechanicke-filtrace/

Biologické filtrace jsou určeny k čistění vod v uzavřených recirkulačních systémech. Využíváme je tedy v realizaci zahradních jezírek, koupacích rybníku a rybníků určených k chovu koi. Jedná se v podstatě o velkokapacitní průtokové nádrže s médiem, na kterém se usídlí bakterie, které svým metabolismem vodu zbavují nežádoucích škodlivých látek. Tedy velmi zjednodušeně řečeno. Biologické filtry jsou složeny z bakterií usídlených ve vhodném substrátu. Bakterie odbourávají škodliviny rozpuštěné ve vodě buď převodem na méně škodlivé látky, nebo na látky využitelné rostlinami. Dle přítomnosti kyslíku ve vodě tekoucí biologickým filtrem rozlišujeme dále aerobní a anaerobní typy biologických filtrů.

Aerobní filtry jsou rychle tekoucí filtry. Potřebují dostatek kyslíku rozpuštěného ve vodě pro činnost bakterií. Ty přeměňují škodliviny na většinou nevyužitelné látky (např. nitráty a oxidy železa). Aerobní filtry tak svou činností zvyšují obsah nitrátů ve vodě ...

Více zde: https://realizace-zahradnich-jezirek.webnode.cz/biologicke-filtrace-koi-kapr-jezirka/

 

Naše partnerské weby - klikněte na obrázky:

 

Filtrace zahradní jezírka

Bubnová mikrosítová filtrace